نامه‌ای به نام طلاب قم علیه آقای مصباح منشر شده است. آن را این‌جا بخوانید. باید راجع به این جریان گفتگو کنیم. نزدیک است کپ کنم. روزهای عجیبی است.

پس‌نوشت: نامه از سایت‌ جوان آنلاین حذف شد. نامه اهانت به آقای مصباح بود. امیدوارم این یک خطا از جانب افراد خودسر سایت بوده باشد و به جریان رسانه‌ای سپاه ربطی نداشته باشد. شنیدم که لنکرانی رد صلاحیت می‌شود. اوضاع پیچیده شده است. این پیچیدگی برای من بی‌سابقه است. تا روز اعلام صلاحیت‌ها باید صبر کرد. اخلاق و تقوا و سعه‌ی صدر و بصیرت به همه توصیه می‌شود. به ویژه اصحاب رسانه. این را هم ببینید.