خیلی دوست دارم آمریکا حماقت کند. یک چیزی ته گلوی آدم را می‌خاراند برای انتقام حاج احمد متوسلیان و حاج همت و شهدای مظلوم و خاکی دفاع مقدس. یک بغضی داریم ما برای کنار رفتن پرده‌های جهل ملت‌های دنیا. برای این‌که همه بفهمند وقتی رهبر می‌گویند دشمن بویی از منطق نبرده و باید با اقتدار با او سخن گفت، حرف درستی می‌زند. به قول بهشتی کبیر: ای آمریکا عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. حمله کن تا برای تو و شیاطین منطقه سینه سپر کنیم. خیلی دوست دارم آمریکا حماقت کند. 


راستی بد نیست همه‌ی ما یک بار دیگر در این روزگار وصیت‌نامه‌ی امام خمینی(رضوان الله علیه) را بخوانیم. دریافت کنید.