نقد فیلم لاتاری

عنوان : انتقام شوخی انتقام جدّی

منتشرشده در مجله فرم و نقد (شماره ۳ بهار ۹۷)

برای دریافت اینجا را کلیلک کنید.