هیچ کس آواره‌گردِ وادیِ همّت مباد / مطلبِ نایابِ خویش‌ام، بس که جویایِ تواَم

                                           

سجاد نوروزی. شصت‌وشش. تهران.