یک فکر مسموم این است که این‌طور بگوییم که زیاد قرآن خواندن مهم نیست بلکه مهم این است که قرآن را بفهمیم و در آن تدبر کنیم. البته که تدبر در قرآن ضروری و عمل بسیار متعالی‌ است اما استهزا کردن قرآن خواندن بسیار زیاد و تندتند قرآن خواندن در ماه مبارک رمضان و دعوت به کم قرآن خواندن  به بهانه‌ی تدبر را فکر القایی شیطان می‌دانم.

از شما خواننده‌ی عزیز وبلاگ می‌خواهم اگر در مورد تخصصی‌تر شدن وبلاگ پیشنهادی دارید در میان بگذارید.